Slide 1
Slide 1

INTEGRATED ICT SOLUTIONS YOUR PROVIDER OF CHOICE

ครบครัน…ด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และสารสนเทศ

Slide 1

NETWORK SOLUTIONS

เครือข่ายของความสำเร็จ

Slide 1

ENHANCED TECHNOLOGY

ตอบโจทย์รอบด้าน…ด้วยบริการที่ครอบคลุม

Slide 1

BUSINESS APPLICATION

เทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์ที่คุณมั่นใจได้

previous arrow
next arrow

Latest News


ข่าวและกิจกรรม


 • SAMART รุกปีมังกร เน้นมั่นคงยั่งยืน ดันรายได้โต 30 เปอร์เซ็นต์

  SAMART รุกปีมังกร เน้นมั่นคงยั่งยืน ดันรายได้โต 30 เปอร์เซ็นต์

  นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รองประธ […]

  Read more

 • บริษัท สามารถคอมเทค ได้ร่วมลงนาม “บันทึกความร่วมมือ” เพื่อให้บริการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสาร และเทคโนโลยีระบบแพทย์ทางไกล

  บริษัท สามารถคอมเทค ได้ร่วมลงนาม “บันทึกความร่วมมือ” เพื่อให้บริการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสาร และเทคโนโลยีระบบแพทย์ทางไกล

  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ (กลางซ้า […]

  Read more

 • สามารถคอมเทค ให้บริการระบบแพทย์ทางไกล แก่ รพ.สต.ในสังกัด อบจ.สุพรรณบุรี

  สามารถคอมเทค ให้บริการระบบแพทย์ทางไกล แก่ รพ.สต.ในสังกัด อบจ.สุพรรณบุรี

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณ […]

  Read more

Full Range of ICT Solution


ตอบโจทย์ด้วยเทคโนโลยีรอบด้าน และบริการครบวงจร


Smart ICT Solutions

พร้อมรับ พรบ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ สร้างความเสียหายให้กับทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชนส่วนหนึ่งอาจเกิดจาก Digital Transformation  ขององค์กรต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การใช้งานBIG Dataและ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยอีกด้วย

Smart ICT Solutions

Digital Core Banking ธนาคารยุคดิจิทัล

ในยุคที่สังคมไร้เงินสด ผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบาย ความคล่องตัว และรวดเร็วทันใจมากขึ้น อีกทั้งมีความคาดหวังว่าจะได้รับบริการที่ดีขึ้นกว่าเดิมตลอดเวลา ทำให้ธนาคารต่างๆมีการปรับตัว เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของตัวเอง เพื่อเตรียมรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

Smart ICT Solutions

ก้าวสู่องค์ดิจิทัลด้วยระบบ ERP

ท่ามกลางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล หลายองค์กรต้องปรับตัวและให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น และด้วยนโยบายของภาครัฐที่ผลักดันให้ประเทศก้าวไปสู่เศรษฐกิจใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 การดำเนินธุรกิจในยุคนี้จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร และสร้างความสามารถในการแข่งขัน

Smart ICT Solutions

MPOS จ่ายง่ายผ่านสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์

ยุคที่โมบายดีไวส์ครองเมือง ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็จะเริ่มเห็นคนถือสมาร์ทโฟน หรือไม่ก็แทบเล็ตแทนที่จะเป็นมือถือธรรมดาๆ หรือหอบหิ้วคอมพิวเตอร์พกพาตัวเขื่องเหมือนภาพชินตาในอดีต ซึ่งกระแสนิยมอุปกรณ์พกพาสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้ยังทำให้เกิดบริการใหม่ๆ เข้ามาเติมเต็มระบบนิเวศไอที

Full Range of ICT Solution


ตอบโจทย์ด้วยเทคโนโลยีรอบด้าน และบริการครบวงจร


Smart ICT Solutions

พร้อมรับ พรบ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ สร้างความเสียหายให้กับทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชนส่วนหนึ่งอาจเกิดจาก Digital Transformation  ขององค์กรต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การใช้งานBIG Dataและ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยอีกด้วย

Smart ICT Solutions

Digital Core Banking ธนาคารยุคดิจิทัล

ในยุคที่สังคมไร้เงินสด ผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบาย ความคล่องตัว และรวดเร็วทันใจมากขึ้น อีกทั้งมีความคาดหวังว่าจะได้รับบริการที่ดีขึ้นกว่าเดิมตลอดเวลา ทำให้ธนาคารต่างๆมีการปรับตัว เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของตัวเอง เพื่อเตรียมรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

Smart ICT Solutions

ก้าวสู่องค์ดิจิทัลด้วยระบบ ERP

ท่ามกลางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล หลายองค์กรต้องปรับตัวและให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น และด้วยนโยบายของภาครัฐที่ผลักดันให้ประเทศก้าวไปสู่เศรษฐกิจใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 การดำเนินธุรกิจในยุคนี้จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร และสร้างความสามารถในการแข่งขัน

Smart ICT Solutions

MPOS จ่ายง่ายผ่านสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์

ยุคที่โมบายดีไวส์ครองเมือง ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็จะเริ่มเห็นคนถือสมาร์ทโฟน หรือไม่ก็แทบเล็ตแทนที่จะเป็นมือถือธรรมดาๆ หรือหอบหิ้วคอมพิวเตอร์พกพาตัวเขื่องเหมือนภาพชินตาในอดีต ซึ่งกระแสนิยมอุปกรณ์พกพาสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้ยังทำให้เกิดบริการใหม่ๆ เข้ามาเติมเต็มระบบนิเวศไอที

Shareholders Information

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

Smart ICT References

ส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ได้รับความไว้วางใจ