Slide 1

News & Event

ข่าวและกิจกรรม

สามารถเทลคอม จับมือ “PowerSchool” รุกธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ ประธานกรรมการ (กลาง), นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร (ที่ 3 จากขวา), นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา), และ นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพกับ Mr. Tim Russell, Vice President for International Channel Development, PowerSchool (ที่ 4 จากซ้าย) ในโอกาสที่สามารถเทลคอมฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนแบบ Exclusive Partner เพื่อให้บริการ PowerSchool แพล็ตฟอร์มด้านเทคโนโลยีการศึกษาแบบครบวงจร ในประเทศไทย

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) จับมือกับ PowerSchool ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระบบการศึกษาชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา รุกธุรกิจด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หรือ Digital Education Platform ตั้งเป้าให้บริการกับโรงเรียนต่าง ๆ โดยเริ่มต้นเน้นไปยังโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนเอกชน

นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เป็นตัวเร่งให้เทคโนโลยีการศึกษา ถูกนำไปใช้ในสถานศึกษาทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย แม้ปัจจุบันสถานการณ์การเริ่มคลี่คลาย แต่การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษายังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และถูกพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัย เช่น การเรียนการสอนในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบผสมผสาน Hybrid Learningหรือ Blended Learning เป็นการผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียน ควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมีการลงทุนเทคโนโลยีด้านการเรียน-การสอน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การให้บริการเทคโนโลยีด้านการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีอนาคต

กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม มีความพร้อมในการให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีด้านการศึกษาอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์และความชำนาญของบริษัทในเครือ มีทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มายาวนานกว่า 10 ปี มีผลงานด้านระบบการจัดการการเรียนการสอนให้กับสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับอุดมศึกษา การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) และการอบรมออนไลน์ ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน

การร่วมเป็นพันธมิตรกับ PowerSchool ในครั้งนี้ จึงช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี และเพิ่มศักยภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานไปสู่ระดับเวิลด์คลาส โดยมีเป้าหมายขยายการให้บริการ แก่กลุ่มสถานศึกษาระดับประถม และมัธยมศึกษา ในโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนเอกชน และอื่น ๆ โดยล่าสุดบริษัทสามารถเทลคอมได้รับการแต่งตั้งเป็น Diamond Global Power Partner จาก PowerSchool โดยเป็นตัวแทนแบบ Exclusive Partner ในประเทศไทย”

สำหรับ PowerSchool เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของโลกด้านซอฟต์แวร์การศึกษาในระบบคลาวด์ มีประสบการณ์ด้านการศึกษาเชิงลึกและความรู้ด้านซอฟต์แวร์ระดับองค์กรอย่างกว้างขวาง ให้บริการกว่า 90 ประเทศทั่วโลก และมีนักเรียนใช้บริการมากกว่า 50 ล้านคน โดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษารอบด้านทั้งนักเรียน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน ในประเทศไทย PowerSchool ได้ให้บริการในโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง

จุดเด่นของ PowerSchool คือ สามารถให้บริการด้านเทคโนโลยีการศึกษาแบบครบวงจร มุ่งพัฒนาการศึกษาของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยแพล็ตฟอร์มสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านการเรียนระหว่างนักเรียน ครู โรงเรียน และผู้ปกครอง โดยโรงเรียนไม่ต้องลงทุนระบบคอมพิวเตอร์หรือ server ใด ๆ เป็นบริการในลักษณะ Cloud-based Subscription Solutions สามารถรองรับการขยายการใช้งานได้ง่าย ระบบมีความเสถียร ปลอดภัย ใช้งานง่าย และมีเครื่องมือสื่อสารและรายงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ปกครองติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนได้ง่ายขึ้น ใกล้ชิดขึ้น พร้อมเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการเรียนการสอนสำหรับผู้สอน ลดเวลาในการจัดการข้อมูลนักเรียน ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียน สามารถจัดการการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล (Personalized Learning) ผู้บริหารโรงเรียนสามารถเห็นภาพรวมการเรียนการสอนทั้งกระบวนการ และมีข้อมูลที่แม่นยำสำหรับการบริหารจัดการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Recent Posts