Slide 1

News & Event

ข่าวและกิจกรรม

“ซีเคียวอินโฟ” จับมือ 2 พันธมิตรชั้นนำ ชูเครื่องมือป้องกันภัยไซเบอร์ และโซลูชันด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน เน้นเสริมประสิทธิภาพการป้องกันภัยไซเบอร์รอบด้านให้กับองค์กร

บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด ผู้ให้บริการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครบวงจร ในเครือบริษัทสามารถเทลคอม จับมือ 2 พันธมิตรชั้นนำ ARCTIC Security และ SecIron นำเสนอโซลูชันเครื่องมือป้องกันภัยทางไซเบอร์ (Arctic Hub/EWS) และโซลูชันรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application Protection Solution) มุ่งเน้นช่วยเสริมประสิทธิภาพการป้องกันภัยไซเบอร์ เพื่อให้บริการที่ครอบคลุม รอบด้านกับองค์กร

นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากข้อมูลสถิติของสกมช. ระบุถึงจำนวนภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ภายในปี 64-65 มีรวมทั้งสิ้นกว่า 516 เหตุการณ์ ด้วยรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย เช่น Mail Phishing, Hacked Website, Data Breach หรือแม้แต่แอปพลิเคชันบนมือถือ เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันภัยไซเบอร์ที่องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงอันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และผลประโยชน์ทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สอดคล้องกับผลสำรวจของ Gartner ที่กล่าวถึงแนวโน้มภายในปี 2568 ว่า องค์กรชั้นนำกว่า 60% จะใช้เกณฑ์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาเลือกบริษัทคู่ค้า หรือพาร์ทเนอร์ที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจ ดังนั้นการมีเครื่องมือ และโซลูชันที่ช่วยเฝ้าระวัง และป้องกันภัยไซเบอร์ในทุกช่องทางจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทั้งคู่ค้า และผู้ใช้บริการขององค์กร

“ซีเคียวอินโฟ” จึงได้ร่วมมือกับ 2 พันธมิตรชั้นนำ ARCTIC Security และ SecIron ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเสริมประสิทธิภาพการให้บริการที่ครอบคลุมทุกความเสี่ยงของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ โดยโซลูชันจาก ARCTIC Security จะเป็นบริการเครื่องมือป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Arctic Hub/EWS) ให้กับองค์กร โดยสามารถให้ข้อมูล แจ้งเตือน และรายงานความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ขององค์กร (Asset) ได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจ และหาวิธีรับมือได้ก่อนที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ

สำหรับโซลูชันด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application Protection Solution) ของ SecIron จะช่วยให้การบริหารจัดการกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ในองค์กรเป็นไปอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถประเมินความเสี่ยงแบบอัตโนมัติสำหรับแอปพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อสร้างรายงานพร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไข สามารถป้องกันการทำวิศวกรรมย้อนกลับโดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดหรือเพิ่มเติมโค้ดสำหรับแอปพลิเคชั่นบนมือถือ และมีโซลูชั่นการยืนยันและตรวจสอบตัวตนดิจิทัล ช่วยรักษาความปลอดภัยข้อมูลระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ

จากโซลูชันดังกล่าวเมื่อให้บริการร่วมกับบริการหลักของซีเคียวอินโฟ เช่น บริการศูนย์รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC: Cyber Security Operation Center) 24 ชั่วโมง หรือ บริการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง Cyber Security Risk Assessment (CSRA) ก็จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง และป้องกันภัยไซเบอร์ได้ครอบคลุมครบวงจรมากขึ้น ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้” นางสาวโชติกา กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมการสาธิตโซลูชันและบริการต่างๆของซีเคียวอินโฟ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายหัวข้อ “Continuous Threat Exposure Management (CTEM)” ได้ ในงาน Thailand Cyber Tops Talent 2023 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLCWH4HqYGuopB9XBnf3rDG7SJRMIiEB9WwyxK5JS9CPkGqQ/viewform