Slide 1

News & Event

ข่าวและกิจกรรม

บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ICT Smart Camp เปิดโลกจินตนาการ สู่ดินแดนแห่งปัญญาประดิษฐ์ให้กับน้องๆ ครอบครัวสามารถ

บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ICT Smart Camp เพื่อเปิดประสบการณ์ตะลุยโลกจินตนาการ สู่ดินแดนแห่งปัญญาประดิษฐ์ให้กับน้องๆ ครอบครัวสามารถ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมให้โอวาท พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่น้องๆ ที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับกิจกรรม ICT Smart Camp นี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและบริการดิจิทัล ของกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม โดยจะมุ่งเน้นให้เด็กๆ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีและธรรมชาติรอบตัว และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี เริ่มต้นจากการให้น้องๆได้ทำความรู้จักกับภาษาคอมพิวเตอร์ และกลไกการทำงาน โดยมีกระบวนการให้น้องเข้าใจผ่านการเล่นเกม และนำความรู้เหล่านั้นมาใช้กับการ Coding หุ่นยนต์จริงในช่วงท้ายของกิจกรรม ซึ่งน้องๆจะได้รับความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกตลอดกิจกรรมอีกด้วย

Recent Posts