Slide 1

News & Event

ข่าวและกิจกรรม

“พอร์ทัลเน็ท” ร่วมกับ “ไอบีเอ็ม” จัดสัมมนา “The Power of AI & Sustainability” เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสาธารณูปโภคในประเทศไทย

บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด ผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษา ออกแบบ และวางระบบบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร ในเครือบริษัทสามารถเทลคอม นำทีมโดยนายสุชาติ ดวงทวี (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ และนางสาวศิริลักษณ์ ชื้นประเสริฐ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด โดย นายอโณทัย เวทยากร (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และทีมงาน จัดสัมมนา “The Power of AI & Sustainability” เพื่อนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบ MAXIMO และ IBM Generative AI เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสาธารณูปโภคในประเทศไทย

สำหรับงานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้อง The residence 305 โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok

ผู้ที่สนใจระบบ MAXIMO และ IBM Generative AI สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.portalnet.co.th หรือ 089-353-5242 หรือ e-Mail: [email protected]