Slide 1

About Us

ข้อมูลบริษัท

Smart ICT Solutions


Digital Core Banking ธนาคารยุคดิจิทัล

ในยุคที่สังคมไร้เงินสด ผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบาย ความคล่องตัว และรวดเร็วทันใจมากขึ้น อีกทั้งมีความคาดหวังว่าจะได้รับบริการที่ดีขึ้นกว่าเดิมตลอดเวลา ทำให้ธนาคารต่างๆมีการปรับตัว เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของตัวเอง เพื่อเตรียมรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ธนาคารพาณิชย์ เป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี และตอบรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคนี้ หลายธนทททาคารได้ทำการปรับปรุงระบบ Core Banking ซึ่งเป็นระบบปฎิบัติการหลักที่ถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร ไปสู่ระบบ Digital Core Banking เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการให้บริการใหม่ๆ ที่ทันสมัย คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และดีกว่าเดิม ลูกค้าสามารถติดต่อธนาคารได้ทุกที่ทุกเวลา, สามารถทำธุรกรรมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อ และทำการอนุมัติสินเชื่อได้โดยที่ไม่ต้องไปธนาคาร หรือธนาคารสามารถดูข้อมูลการลงทุน,ประกันภัย และอื่นๆอีกมากมายจากสาขาต่างๆ ทั่วโลก พร้อมทั้งเชื่อมต่อการทำธุรกรรมการเงินกับทุกธนาคารผ่านช่องทาง Internet หรือ Mobile Banking ได้ทันที

ระบบDigital Core Banking จึงถือเป็นระบบที่มีความสำคัญและ เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆไปสู่ยุคดิจิทัล สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของคนยุคใหม่ ก่อให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าระบบ Digital Core Banking ที่ดีจะสามารถสร้างเศรษฐกิจที่ดี นำไปสู่อนาคตที่ดีได้

แต่การพัฒนาระบบDigital Core Banking ที่ดี ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากข้อมูลต่างๆ และการทำงานของธนาคาร มีความซับซ้อน และต้องมีความปลอดภัยในระดับสูง ผู้พัฒนาระบบDigital Core Banking จึงต้องมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มากเพียงพอ จึงจะสามารถทำให้การเปลี่ยนผ่านระบบจาก Core Banking ไปสู่ Digital Core Banking เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารองค์กรจึงต้องให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้พัฒนาระบบด้วยเช่นกัน

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการและโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ครบวงจร ได้ให้บริการติดตั้งและพัฒนาระบบ Core Banking ให้กับธนาคารภาครัฐได้สำเร็จ สามารถส่งมอบงานได้ตรงตามกำหนดเวลา ภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการพัฒนาระบบ Core Banking สามารถสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2502-6000